නමෝ බුද්ධාය...!
නවතම සදහම් ලිපි
නවතම ධර්ම දේශනා
සූත්‍ර දේශනා ››
67. මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය
by Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero
පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මජ්ඣිම නිකායෙහි මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය ඇසුරෙන් පවත්වන්නට යෙදුනු ධර්ම දේශනයකි...
♦ ♦ ♦ සම්පූර්ණ දේශනාව අසන්න
ධර්ම දේශනා ››
113. ධර්මය පිහිට කරගැනීම
by Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero
පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් 2014 අප්‍රේල් මස 02 දින මාලබේ, අමාවතුර මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේදී පවත්වන්නට යෙදුනු ධර්ම දේශනයකි...
♦ ♦ ♦ සම්පූර්ණ දේශනාව අසන්න
ධර්ම දේශනා එකතුවට
සිතට සුවදෙන භාවනා
සිතට සුවදෙන භාවනා
බක් මස පොහොය දිනයන්
පුර අටවක අප්‍රේල් මස 07
පුර පසලොස්වක අප්‍රේල් මස 14
අව අටවක අප්‍රේල් මස 22
අමාවක අප්‍රේල් මස 28
පොහෝ දින දර්ශනය

Powered by Ajaxy
ඇතුල් පිටු අතරට...
ධර්ම දේශනා
දහම් ලිපි සරණිය
ඡායාරූප එකතුව
නවතම සදහම් ප්‍රකාශන

Latest Image Galleries

සර්ව රාත්‍රික ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනයසර්ව රාත්‍රික ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනය
පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයෙහි පැවති සර්ව රාත්‍රික ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනයේ සොඳුරු දසුන්…

අසිරිමත් සුගන්ධ කුටි වන්දනාව අසිරිමත් සුගන්ධ කුටි වන්දනාව
සිරි ගෞතම සම්බුද්ධරාජ මාලිගයෙහි සුගන්ධ කුටිය මහජන වන්දනාව සඳහා විවර කිරීමේ පුණ්‍යමහෝත්සවයේ සොඳුරු දසුන්...

Contact Details

Waduwawa, Yatigal Oluwa, Polgahawela, Sri Lanka.
Phone: (094) 37 22 44 602
Fax: (094) 37 22 44 602
Email: info@mahamevnawa.lk

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected by copyright laws. Copyright of some images belongs to their ownership.Downloading any contents for personal use is allowed. Selling these contents is strictly prohibited. Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'Mahamevnawa.lk'.