නමෝ බුද්ධාය...!

මහමෙව්නාව මෙත් සිසිල භාවනා අසපුව, හුණුමුල්ල

නිහඬ හුදෙකලා පරිසරයක පිහිටා ඇති හුණුමුල්ල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව ආරම්භ කරන ලද්දේ 2003 වසරේ දී ය. අඩි 7 1/2 ක් උසැති සමාධි මුද්‍රාවෙන් වැඩසිටින සුන්දර සෙල් පිළිම වහන්සේ නමක් ද බෝධී ප‍්‍රාකරයකින් ද, ධර්මශාලාවක් සහ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට වැඩ සිටීම පිණිස ඉදිවූ කුටි පහසුකම් වලින් ද සමන්විත මෙම අසපුව කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ප්‍රදේශයේ සදහම් ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කෙරේ.

අසපුවට පිවිසිය හැකි ආකාරය - දිවුලපිටිය නගරය » මරඳගහමුල හන්දිය » බඩල්ගම පාර (කි.මී. 2) » හුණුමුල්ල අසපුව

෴ භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වෙන දිනයන්
  • පුන් පොහෝ දා සීල භාවනා වැඩසටහන- පෙ.ව. 6.00 සිට ප.ව 7.00 දක්වා.
  • මාසික වැඩසටහන:- සෑම මසකම පළවෙනි සතියේ ඉරිදා දින පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා.
  • බෝධි වන්දනාව:- සෑම ඉරිදා දිනකම ප.ව. 5.30 සිට ප.ව 7.00 දක්වා.

ලිපිනය

මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
බඩල්ගම පාර,
හුණුමුල්ල.
(11262)

දුරකතන අංකය

+94 31 4 936 014

Dhamma Article

  • පසු නොතැවෙන පින් කරන්න
    පසු නොතැවෙන පින් කරන්න
    මේ පිච්ච මල් මං අරගෙන යන්නේ රජ්ජුරුවන්ට නෙව. රජ්ජුරුවන්ට මෙය නොගෙනිච්චොත් මට අච්චු කරාවි. දඬුවම් දේවි. හිරේ විලංගුවෙ දමාවි. අහෝ....! මං මොකද කරන්නේ? කොහොමහරි මේ අවස්ථාවේ මං මොනවා හරි පූජා...

Contact Details

Waduwawa, Yatigal Oluwa, Polgahawela, Sri Lanka.
Phone: (094) 37 22 44 602
Fax: (094) 37 22 44 602
Email: info@mahamevnawa.lk

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected by copyright laws. Copyright of some images belongs to their ownership.Downloading any contents for personal use is allowed. Selling these contents is strictly prohibited. Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'Mahamevnawa.lk'.