නමෝ බුද්ධාය...!

පිරිත් දේශනා

නමෝ බුද්ධාය - සදහම් කතිකාවත ගෞතම සදහම් සන්දේශය සූත්‍ර දේශනා එකතුව සදහම් දෙසුම් සිතට සුව දෙන භාවනා අපි භාවනා කරමු බුදු සුවඳ යොවුන් සදහම් වසන්තය සිඟිති ලොවට අමා වැස්ස සොඳුරු දහම් මග සිත සැනසෙන වන්දනා පිරිත් දේශනා සදහම් වසන්ත චාරිකා බුදු සමිඳු දැක ගනිමු

Dhamma Article

  • පසු නොතැවෙන පින් කරන්න
    පසු නොතැවෙන පින් කරන්න
    මේ පිච්ච මල් මං අරගෙන යන්නේ රජ්ජුරුවන්ට නෙව. රජ්ජුරුවන්ට මෙය නොගෙනිච්චොත් මට අච්චු කරාවි. දඬුවම් දේවි. හිරේ විලංගුවෙ දමාවි. අහෝ....! මං මොකද කරන්නේ? කොහොමහරි මේ අවස්ථාවේ මං මොනවා හරි පූජා...

Contact Details

Waduwawa, Yatigal Oluwa, Polgahawela, Sri Lanka.
Phone: (094) 37 22 44 602
Fax: (094) 37 22 44 602
Email: info@mahamevnawa.lk

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected by copyright laws. Copyright of some images belongs to their ownership.Downloading any contents for personal use is allowed. Selling these contents is strictly prohibited. Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'Mahamevnawa.lk'.