නමෝ බුද්ධාය...!

PublicationsDathu Wasaya

පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සදහම් වැඩසටහන් වලදී පවත්වන්නට යෙදුනු ධර්ම දේශනා ඇසුරෙන් රචිත නවතම සදහම් ග්‍රන්ථය.

01. නුවණැත්තා සිත සෘජු කරයි (ධම්මපදය – චිත්ත වර්ගය)
02. මාලුංක්‍යපුත්ත සූත්‍රය (සංයුත්ත නිකාය 04 – ඡල වර්ගය)
03. භද්දාලි සූත්‍රය (මජ්ඣිම නිකාය 02 – භික්ඛු වර්ගය)
04. චූල සීහනාද සූත්‍රය (මජ්ඣිම නිකාය 01 – සීහනාද වර්ගය)
යන සූත්‍ර දේශනා ඇසුරින් රචිත මෙම ග්‍රන්ථය මහාමේඝ ප්‍රකාශනයක් ලෙසින් ඔබ අතට පත්වන වගයි…

Mahadana situputhraya
Mahadana situputhraya
Milindu raja prashnaya 3
Pini Binduwa
Lokayen Nidahas Weema
Auyvaddana Kumaraya
Shreshtathvaya soya yama
Pragngnawa saha chittawega
Siri Gauthama Sambuddharaja Maligawa DVD
Siriguththa Saha Garahadinna
Seruvila Wandana Kavya

ත්‍රිපිටක පොත් නාමාවලිය සදහම් සිතුවම් පොත් පෙළ මහාමේඝ ප්‍රකාශන මහමෙව්නාව Audio CD නාමාවලිය වෙනත් ප්‍රකාශන මහමෙව්නාව MP3 නාමාවලිය සදහම් කැසට් පට නාමාවලිය මහමෙව්නාව DVD නාමාවලිය මහාමේඝ පුවත් සඟරාව ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන

Latest Image Galleries

සර්ව රාත්‍රික ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනයසර්ව රාත්‍රික ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනය
පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයෙහි පැවති සර්ව රාත්‍රික ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනයේ සොඳුරු දසුන්…

අසිරිමත් සුගන්ධ කුටි වන්දනාව අසිරිමත් සුගන්ධ කුටි වන්දනාව
සිරි ගෞතම සම්බුද්ධරාජ මාලිගයෙහි සුගන්ධ කුටිය මහජන වන්දනාව සඳහා විවර කිරීමේ පුණ්‍යමහෝත්සවයේ සොඳුරු දසුන්...

Contact Details

Waduwawa, Yatigal Oluwa, Polgahawela, Sri Lanka.
Phone: (094) 37 22 44 602
Fax: (094) 37 22 44 602
Email: info@mahamevnawa.lk

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected by copyright laws. Copyright of some images belongs to their ownership.Downloading any contents for personal use is allowed. Selling these contents is strictly prohibited. Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'Mahamevnawa.lk'.